Kulak ve çene bölgesindeki şişlikleri ihmal etmeyin

Genellikle kulak önü tükürük bezlerinde tümör ortaya çıkıyor

Vücuttaki tümörlerin yaklaşık yüzde 2-3’ü baş-boyun bölgesinde görülmektedir. Bu bölgedeki tümörlerin yüzde 3’ü tükürük bezlerinden kaynaklanıyor ve erken evrede fark edilebildikleri için cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Kitleler genellikle kulak önü veya çene altında şişlikler şeklinde kendini göstermektedir. Daha ileri evrelerde ise çene hareketlerinde kısıtlılık, yüz felci, yüzde uyuşma, yutma zorluğu gibi durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle erken dönemde tedavi büyük önem taşıyor.

Doç. Dr. Levent Renda

Memorial Antalya Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Levent Renda, tükürük bezi kanserleri ve tedavisi hakkında bilgi verdi:

Tükürük bezi tümörlerinin yüzde 80’i kulak önü tükürük bezleri yani parotis bezinden kaynaklanmaktadir. Parotis bezi kaynaklı tümörlerin de yüzde 80’i iyi huylu tümörlerdir. Ülkemizde bu hastalık 1/2000 kişide gözükmektedir. Diğer tükürük bezi tümörleri nadirdir. Sıklıkla çene altı tükürük bezlerinden veya dilaltı tükürük bezlerinden kaynaklanmaktadır. Bu son iki bölgede görülen tümörlerin kötü huylu olma potansiyeli daha yüksektir. Daha nadir olarak yumuşak damak, sert damak veya yutak bölgesindeki küçük tükürük bezlerinde de tümör gelişmektedir.

Ameliyat sonrasında ek tedavi gerekebilmekte

Tükürük bezi tümörlerinde; USG ve/veya MR-CT gibi görüntüleme yöntemleri ile kitle hakkında bilgi sahibi olunarak, kitleden alınan ince iğne aspirasyon biopsisi ile tanı konulmaktadır. Böylece ameliyat sonrası ek tedaviye gerek olup olmayacağı anlaşılır. Bazı durumlarda biopsiden alınan sonuçlar yeterli olmayabilir. Bu nedenle kitlenin radyolojik incelemesi yapılmakta ve eğer kötü huylu ise cerrahiye başvurulmaktadır. Hastanın genel durumunda herhangi bir engel yoksa malign tükürük bezi tümörleri ameliyat edilmektedir.

İyi huylu tümörler ileride kansere dönüşebilmektedir

Bu tümörlerin çok büyük bir kısmının tedavisi cerrahidir. Ameliyat edilmesinin sebebi, ileride kötü huylu tümörlere dönüşme riskini ortadan kaldırmaktır. Kulak önü bezi tümörlerinde, tükürük bezi yüz siniri üzerinden sıyrılmaktadır. Dolayısıyla bu tip tümörlerde başarı, cerrahın tecrübesi ile doğru orantılıdır. Ameliyat sonrası yüzde uyuşukluk veya kısmi felç olabilmektedir. Çok daha nadir olarak kalıcı yüz felci gelişebilmektedir. Çene altı ve dilaltı tükürük bezi ameliyatları sonrasında ise kısa süreli yutma zorlukları oluşabilmektedir.

Ameliyatta boyun bölgesi de temizleniyor

Bazı kötü huylu tümörlerin tedavisinde eş zamanlı olarak boyun bölgesinin de temizlenmesi gerekir. Bu tümörlerde kanserli hücreler boynun lenf damarlarına sıçrama potansiyeli göstermektedir. Böyle durumlarda hastaya ameliyat sonrası radyoterapi ve/veya kemoterapi önerilmektedir. Tükürük bezi tümürlerinin tedavi sonuçları son derece başarılı olabilmektedir. Yaşam kalitesi ve süresi bu sayede önemli artmaktadır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir