Çocuk ve gençlerde görülen her üç kanserden biri lösemi

Tekrarlayan enfeksiyonlar lösemi belirtisi olabilir

Çocuklarda karşılaşılan en yaygın kanser türlerinden birinin lösemi olduğunu belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Uzm. Dr. Şükrü Yenice, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası özelinde bu hastalıkla ilgili bilgiler paylaştı. Yenice, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekildi.

Yaşamımızı sürdürebilmemiz için gerekli olan alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositler, kemik iliğinde üretiliyor. Alyuvarların görevi oksijeni ve karbondioksidi taşımak, trombositlerin görevi kanın pıhtılaşmasında rol almak, akyuvarlarınki ise vücudumuzu mikroplara ve yabancı-zararlı maddelere karşı korumaktır. Bütün bu hücrelerin üretimi, miktarı, görevleri, yaşam süreleri ve çoğalması vücutta çok iyi düzenlenmiş bir plan çerçevesinde gerçekleşiyor. Hücrelerin ihtiyaç fazlası olarak kontrol dışı olağanüstü çoğalmasıyla da kanser gelişiyor.

Vücudun herhangi bir parçasında kanser gelişebilir. Kemik iliğindeki kök hücre adı verilen ana hücrelerden türetilip farklılaştırılarak kana verilen kan hücrelerinde kontrolsüz bir çoğalmanın ortaya çıkması lösemiye yol açıyor. Lösemi, çocukluk çağında ve genç nüfusta en çok görülen kanser türü.

Lösemide kemik iliğinde çok sayıda ama işlevsiz yani görevini yapamayan hücre üretilir. Bu hücreler kemik iliğini doldurup, kana geçer. Bazı lösemilerde kan dışında akciğer, karaciğer, beyin, böbrek, testis gibi organların tutulumu da olabilir.

Risk faktörleri neler?

Çocuğun yüksek doğum ağırlığı ile doğması, erken doğum veya gecikmiş doğum, ailede lösemili kardeş olması, başka bir kanser sebebiyle kanser ilaçları veya ışın tedavisi yapılması, organ nakli sebebiyle bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi ile bazı genetik sağlık sorunları risk faktörleri arasındadır.

Eğer lösemi hızla gelişmişse akut lösemi, yavaş gelişmişse kronik lösemi olarak adlandırılır. Lösemi akyuvarların lenfosit grubundan köken almışsa lenfositik, diğer gruptan köken almışsa myeloid lösemi denir. Nötrofilik-monositik-eozinofilik-bazofilik-eritorisitik-megakaryositik lösemiler bu gruptandır.

Çocukluk çağında görülen lösemilerin yüzde 97’sini akut lösemiler oluşturuyor. Akut lösemilerin yüzde 75’i lenfositik lösemi türünde. Akut Lenfositik Lösemi dışındaki akut lösemiler ise myeloid lösemiler olup bunlara da Akut Myeloid Lösemi (AML) veya ANLL deniyor.

Çocukluk çağı lösemi hastalığının belirtileri; solukluk, erken yorulma, halsizlik, sersemlik hissi, ateş, tekrarlayan enfeksiyonlar, eklem ve kemik ağrıları, karın ağrıları, iştahsızlık, zayıflama olabilir. Beyne yayılmışsa baş ağrısı, denge bozukluğu, havale geçirme ve görme sorunları; akciğer tutulmuşsa solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, erkek çocuklarda testis tutulumunda, böbrek yetmezliği ve tansiyon yüksekliği ortaya çıkabilir.

Pek çok tedavi yöntemi var

Muayene sırasında boyun, koltuk altı ve kasık lenf bezlerinde şişlik, ciltte morarmalar, burun-diş eti-cilt kanamaları gibi muayene bulguları ile hastalık saptanabilir.

Çocukluk çağı lösemi hastalığının tedavisinde kemoterapi, hedeflenmiş tedavi-akıllı ilaç tedavisi, radyoterapi, kemik iliği nakli veya kök hücre nakli, löseminin komplikasyonları ve ilaçların yan etkilerine yönelik tedaviler, gerekmesi halinde kan nakli ve psikolojik destek önerilir.

Çocukluk çağı lösemilerinden korunmak için bir yöntem yok ancak  anne adaylarının hamilelik dönemlerinde enfeksiyonlardan, zirai ilaçlı ortamlardan, röntgen ve tomografi yapılan radyasyon sahalarından uzak durması gerekir. Babanın sigara ve alkol kullanmaması ile risk azalıyor.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir