Diyabet hemşireliği diyabet tedavisinde fark yaratıyor

Eğitim alan hastalar diyabeti kontrol altına almakta daha başarılı

Diyabet; hasta ve hasta yakınlarının yaşamını ciddi ölçüde etkileyen ve zorunlu yaşam tarzı değişiklikleri gerektiren önemli bir halk sağlığı sorunu. Hayat boyu süren hastalığın etkilerini en aza indirmek ve yaşam kalitesini artırmak için diyabet hemşireliğinin önemi her geçen gün ülkemizde daha fazla anlaşılmaya başlanıyor.

Prof. Dr. Nermin Olgun

Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi SBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Olgun, “Diyabet hemşiresinin en önemli rolü diyabet eğitimidir. Bu eğitim, bakım kalitesini geliştiren, kişinin bireysel yönetimini başarmasını sağlayan önemli bir unsurdur ve hastalar için önemlidir; bireyin bilinçlenmesini sağlar” dedi.

Diyabet, komplikasyonları nedeni ile yaşam kalitesini düşüren, körlük, koroner arter hastalığı, böbrek yetmezliği gibi istenmeyen sonuçları olabilen önemli bir hastalık. Bu hastalığa karşı özellikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının edinilmesi, hastaların  mücadele sürecinde dikkat etmesi gerekenleri bilmesi çok büyük önem taşıyor. Bu kazanımların edinilmesinde ve hastaların yaşamını kolaylaştırmada, ülkemizdeki önemi her geçen gün daha fazla anlaşılan diyabet hemşireliği büyük bir rol oynuyor.

‘Diyabet ve Hemşire’ yılı

2020 yılı Florence Nightingale’in 200’üncü doğum yılı olması sebebiyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘Uluslararası Hemşirelik’ yılı ilan edildi. Yine Uluslararası Diyabet Federasyonu (UDF) bu yılı ‘Diyabet ve Hemşire’ yılı olarak kabul etti ve tema içeriğini ‘Diyabet Bakımında Hemşire Fark Yaratır’ olarak açıkladı.

Eğitim alan hastaların diyabeti kontrol altına almakta daha başarılı olduğuna dikkat çeken Prof. Olgun, “Hastalar, bakım ve tedavi konusunda hemşirelerin yardımına gereksinim duymaktadır. Burada önemli olan doğru bir eğitim almaktır. Bu eğitim diyabet hastalarının özelliklerine, eğitimin amacına ve eğitim yöntemine göre belirlenmelidir. Bu konuda en büyük sorumluluk hemşirelere düşmektedir. Hemşireler hastaların eğitim ihtiyacının belirlenmesinde ve diyabetlerini kontrol etme becerisi kazandırmada önemli rol oynamaktadır” şeklinde konuştu.

Hasta yakınlarına da gerekli eğitimi veriyor

Olgun; “Hemşirenin görevleri arasında; bakım ve tedaviyi takip etmek, eğitim ve bakım ihtiyacını belirlemek, hastaların bakımında görev almak, yaşam kalitesini yükseltmede gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapmak, hastaların kendi kendini yönetmesine destek olmak, hekim tarafından belirlenen tedaviyi yönetmek, her düzeyde eğitim programının geliştirilmesinde rol oynamak ve hastalara günlük yaşamda gereksinim duyacakları sağlık önerileri ve sosyal haklar konusunda bilgi ve beceri kazandırmak gibi kritik noktalar vardır. Burada önemli olan hastanın takibini düzenli şekilde yapmak ve komplikasyonların önlenmesinde hasta ve hasta yakınlarına gerekli eğitimi vermektir” açıklamasını yaptı.

Diyabet hastaları günlük hayatta nelere dikkat etmeli?

Prof. Olgun, “Hastalar tedaviye tam uyum göstermeli, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını bırakmamalı, diyabet kimlik kartlarını sürekli yanında taşımalı, insülin uygulama becerisi kazanmalı, diyabetik ayak ile ilgili dikkat etmesi gerekenleri unutmamalı. Bu önemli noktalardan birinin bile atlanması komplikasyonların gelişmesine neden olabilir” uyarısında bulundu.

‘Diyabet hemşireliğinin öneminin farkındayız’

Boehringer Ingelheim’ın da en önemli mücadele alanlarının başında geldiğini belirten Boehringer Ingelheim Türkiye Metabolizma İş Birimi Direktörü Arif Ok ise şöyle konuştu: “Diyabet tedavisinde hastaların doğru eğitim alması hayati önem taşıyor. Bu nedenle ülkemizde diyabet hemşireliğin öneminin her geçen gün daha da artacağına inanıyoruz. Hemşireler, diyabetle mücadelenin isimsiz kahramanları ve onların azmi sayesinde diyabete karşı daha fazlasını birlikte başaracağız.”

 
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir