‘Sessiz istifa’ içindeki çalışanınızı yeterince iyi tanıyor musunuz?

Bazı çalışan tipleri bu tür bir yönelime daha yatkın

Bugünlerde iş hayatının en sıcak gündem maddelerinden biri, sessiz istifa… Çalışanların iş yerlerinde kendilerinden beklenen görevleri minimum düzeyde yerine getirmesi ve ek sorumluluklardan kaçınması olarak tarif edilmektedir. Bu hareket, zzellikle pandemi sonrasında ortaya çıktı. Küresel ölçekten sonra ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı.

Temel nedenlerinden biri pandemi sırasında çalışanların elde ettikleri hakları, post-pandemik dönemde de korumak istemesi. Pandemi sırasında daha esnek çalışma saatleri ve uzaktan çalışma seçeneği sunulan özellikle de Millenyum ve Z Kuşağı’ndan çalışanlar, bu şartların pandemi sonrasında da devam etmesini talep ediyor. Temel gerekçe olarak ise çalışma hayatlarından dolayı kendi kişisel yaşamlarına zaman kalmadığını, mesleklerini profesyonel çerçeveden çıkarmayarak mental ve fiziksel sağlıklarına daha fazla özen göstermek istediklerini sunuyorlar.

The Great Resignation  sürecinin devamı 

#sessizistifa’da çalışanların ya da şirketlerin rollerinden ya da olası kusurlarından ziyade bu durumun yol açtığı olumsuzluklarla nasıl baş edebileceğimize odaklanmak gerektiğini söyleyebiliriz. Örneğin, ilk ölçümlerin yapıldığı 1948 yılından bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nde en düşük iş verimliliği istatistikleri kaydedildi.

The Conference Board’un verilerine göre; bu durumun tüm dünyadaki şirketlerde yıllık 1.5 trilyon Amerikan Doları kadar bir kayba yol açması beklenmekte. Bu noktada hızlı bir biçimde bir çözüm bulunması gerektiği aşikar.

Enneagram Kişilik Teorisi

Bitest, Enneagram Kişilik Teorisi temel alınarak oluşturulan bir kişilik envanteridir. Testin çalışanlarınıza uygulanmasının ardından kurumsal panelden çalışanın kişiliğine dair detaylı bir rapor alabilirsiniz. Kurumsal panelde çalışanlarınızın kişilik tipinin genel özelliklerinin yanısıra güçlü olduğu ya da geliştirmesi gereken yanları, kurumsal yetkinlik değerlendirme sonuçları, iletişim ve liderlik tarzları, temel motivasyon kaynakları, ast-üst birimlerle uyumu, eğitim ihtiyaç analizi ve daha fazlası yer alır. Bunun yanında 360 Derece Değerlendirme Sistemi, Takım Oluşturma Simülasyonu gibi özelliklere de ulaşabilirsiniz.

Farklı Enneagram Kişilik Tiplerinin iş ortamındaki tutumları da doğal olarak farklılık gösterecektir. Her bir tipin iş hayatına yönelik kendi yaklaşımları, motivasyon kaynakları, iletişim tarzları ve stres yaşadığı noktaları vardır. Bazıları iş yerinde yaşadıkları sorunlar için açıkça iletişim kurabilmekte. Ya da doğrudan işten ayrılmayı talep edebilmekte. Bazı kişilik tipleri ise diğerlerine kıyasla sessiz istifaya daha yatkın bireyler olabilmekte. Yine de bu, sorunun her zaman tek başına bu tip çalışanlardan kaynaklandığı anlamına gelmiyor. Anlaşmazlık firma tarafından da çalışan tarafından da kaynaklanabilmekte.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir