‘Yaşlandım, unutkanlık normaldir’ demeyin!    

Sinsi bellek kaybı ile başlıyor!  

Alzheimer, 65 yaş üzerinde en sık görülen ve demansa neden olan ilerleyici nörodejeneratif bir hastalık. Hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak; kişinin günlük yaşam aktivitelerine engel olacak düzeyde bilişsel gerilemeye yol açıyor. Günümüzde yaygınlığı gün geçtikçe artıyor; dünyada her 3 saniyede bir yeni Alzheimer tanısı konuyor.

Ülkemizde net veriler olmasa da, 600 binin üzerinde Alzheimer hastası olduğu; bu sayının her geçen gün katlanarak arttığı ve tanı konulmamış çok sayıda hasta olduğu belirtiliyor.

Acıbadem Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Neşe Tuncer; “Günümüzde tam bir tedavisi olmasa da erken tanı ve tedavi ile ilerleme hızı belirli bir süre durdurulabilmekte. Özellikle 65 yaş üzerindeki kişilerdeki unutkanlık; yaşlanmanın doğal bir sonucu olmayabilir. Zaman kaybetmeden bir nöroloji hekimine başvurmak büyük önem taşımaktadır” dedi.

20-30 yıl önceden sinyal veriyor!

Alzheimer, beyinde anormal protein depolanması ve sinir hücre kaybı ile seyreden bir hastalık.  Beyindeki değişiklikler hastalığın bulgularının ortaya çıkmasından 20-30 yıl önce başlıyor. Alzheimer tanısını kesinleştiren, objektif olarak ölçebilen, normal veya patolojik biyolojik süreçleri tanımlayan veya tedavi yanıtını değerlendirebilen biyoişaretleyiciler yaygın olarak kullanılmaktadır.

Alzheimer hastalığı iç görüyü erken dönemden itibaren bozabilen bir hastalık olduğu için hastalar çoğu zaman içinde bulundukları durumun farkında olamayabiliyor.

Yakın geçmiş hatırlanmıyor

Sinsi ilerleyen bir hastalık olan Alzheimer sıklıkla yakın bellek kusurlarıyla başlıyor. Hastalık yeni bilgi öğrenmeye engel olup önce en yeni yaşanmışlıkların silinmesine neden oluyor. Yakın geçmişteki kişisel ve aktüel olaylar, bir gün önce yaşananlar unutulurken; eskiye ait yaşantılar  hatırlanmakta. Hastalık ilerledikçe eski anılar da hafızadan siliniyor.

Eşyalar bulunamıyor, sorular tekrarlanıyor

Eşyaları uygunsuz yerlere koyma ve bulamama, aynı soruları tekrar tekrar sorma, kelime bulma güçlüğü ve konuşurken konuyu unutma sorunları da sık görülen erken dönem belirtilerinden.

Alışılagelmiş görevler yapılamıyor

Alışılagelen rutin işleri ve hobileri yapmakta güçlük, bir işi başlatamama, yargılama ve karar vermede güçlük çekme ile konsantre olamamak sık ortaya çıkıyor.

Kişilik değişimi yaşanıyor

Nedensiz davranış ve duygu durum değişiklikleri de Alzheimer hastalığında sıklıkla görülen belirtileri oluşturuyor. İçe kapanma, depresyon, aşırı öfkelilik, ajitasyon, nedensiz sinirlenme, bağırma, saldırganlık ya da şüphecilik de sık görülmekte.

Zaman ve yer algısı bozuluyor

Yer ve zamanın farkında olamama gibi sorunlar yaşanıyor. Özellikle bilinen yollarda kaybolma, yön bulmakta güçlük yaşama da tipik belirtilerini oluşturuyor.

Kişisel görünüşe ve çevreye ilgi azalıyor

Kişisel görünüşe ve başkalarına karşı kayıtsızlık gibi sorunlar yaşanıyor. Alzheimer ilerledikçe çevreye karşı ilgi azalmaktadır.

Tedaviyle hastalığın bulguları yavaşlatılıyor

Alzheimer hastalığında erken tanı büyük önem taşıyor. Erken dönemde tanımlanan Alzheimer’da; hastalığın bulgularını artıracak  atherosklerotik riskler, vitamin eksiklikleri, tiroit hastalıkları ve depresyon gibi faktörler kontrol altına alınabiliyor. Ayrıca hastaya uygun beslenme, bilişsel stimülasyon, uyaranların artırılmasının yanı sıra bedensel ve zihinsel egzersiz yöntemleri öğretiliyor. Hasta ve ailesine hastalıkla baş etme donanımı kazanmak için zaman kazandırılıyor.

İlaç çalışmaları umut veriyor

Dünyada ve ülkemizde kullanılan iki grup ilaç dışında; farklı ilaçlar üzerine çalışmalar devam ediyor. Bu ilaçlardan 31’i faz 3 olarak adlandırılan son aşamaya geldi. Geçen sene FDA bir ilaca şartlı onay vererek erken dönemdeki Alzheimer hastalarında kullanılabileceğine karar verdi. İlaç, henüz hastaların şikayetleri başlamadan önce, beyinde birikmeye başlayan amiloid proteinini beyinden temizleyebiliyor.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir