Ses estetiği nedir, nasıl yapılır?

Estetik sonrası süreç nasıl ilerliyor?

Her insanın kendine özgü bir ses tonu var… Bu ton bazen ince bazen kalın bazen de tiz olabilir. Son yıllarda ses tonundan memnun olmayan kişiler için ses estetiği kavramı ortaya çıktı.

Liv Hospital Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Birkent, konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

 Ses estetiği nedir?

Sesimiz iletişimimizdeki en önemli enstrümanımızdır. Aynı zamanda toplum içerisindeki pozisyonumuzu belirlemede rol oynar. Bireyin sesinin cinsiyeti, yaşı ve fiziksel görünümü ile uyumlu olması beklenir. Aksi durumlar bireyin toplumda sorun yaşamasına yol açabilmektedir. Ses bozukluklarının tedavisi amacıyla, özellikle incelik ve kalınlık algısına yönelik  yapılan işlemlere ses estetiği adı verilmektedir.

Ses estetiğine kimler ihtiyaç duyar?

Herkes ses estetiği için aday olabilir. Kalın sesli bir kadın ya da ince sesli bir erkek ses estetiği yaptırabilmektedir. Ayrıca cinsiyet değişikliği yapanlara da önerilmektedir.

Ses estetiği nasıl yapılıyor?

Sesi incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak değiştirmek mümkün. Bu amaçla çeşitli cerrahi girişimler yapılmaktadır. Ağız içerisinden endoskopik olarak ya da boyundan küçük bir kesi yoluyla yapılan bu cerrahi girişimlerde amaç; ses tellerinin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlamaktır. Tıpkı bir enstrümanın teli gibi frekansını değiştirmektir. Cerrahi işlemlerle birlikte tedaviye eklenecek ses terapisi uygulamaları başarı oranını daha da arttırmaktadır.

Ses inceltme nedir?

Sesin incelik ve kalınlık algısını oluşturan temel öğe ses tellerimizin ses üretimi esnasında oluşturduğu titreşim sayısı yani sesimizin temel frekansıdır. Sağlıklı bir erkekte sesin temel frekansının 120 Hz’in altında, sağlıklı bir kadında ise 150 Hz’in üstünde olması beklenir. Kısaca, ses temel frekansı yükseldikçe ses incelir, frekans düştükçe ses kalınlaşır.

Bunu belirleyen faktörler ise ses tellerinin uzunluğu, kalınlığı ve gerginliğidir. Sesi inceltmek için ses tellerini uzatmak, inceltmek ve gerginliğini arttırmak gerekmektedir. Sesi kalınlaştırmak için ses tellerini kısaltmak, kalınlaştırmak ve gerginliğini azaltmak gerekmektedir.

Ses inceltme ameliyatları nasıl yapılıyor?

Sesin inceltilmesi amacıyla günümüzde birkaç farklı cerrahi teknik uygulanmaktadır. Bunlardan en sık uygulananı Prof. Dr. Jurgen Wendler tarafından yaklaşık 30 yıl önce geliştirilen Wendler glottoplasti tekniğidir. Bu teknikte ses tellerinin ön 1/3’lük kısımları birbirlerine dikilerek ses telleri kısaltılmaktadır. Ses telleri üzerine dikiş atıldığı için uzun bir iyileşme süreci vardır. Dikişe bağlı komplikasyonlar izlenebilmektedir. Ayrıca bu teknik sadece ses tellerinin boyunu kısaltır, gerginliğini artırmaz.

‘Tensioning Glottoplasty’ tekniği ise ses tellerini kısaltma ile birlikte germe imkanı da sunmaktadır. Buna bağlı olarak seste daha belirgin bir incelme elde etmek mümkündür. Ayrıca ses telleri üzerine dikiş atılmadığı için iyileşme daha hızlı olmaktadır. Komplikasyon oranı da daha düşüktür. Ameliyat esnasında eş zamanlı olarak boyun ön kısmındaki adem elması çıkıntısının alınması da mümkündür.

Tüm bu cerrahi prosedürlerin iyileşme sürecinde ses terapisinden faydalanmak, sesin oturması ve kalıcı hale gelmesi açısından son derece faydalı olmaktadır.

Ses kalınlaştırma nedir?

Bu uygulamalar, genellikle erkekler için söz konusu olmaktadır. Ergenlik döneminde seste kalınlaşma yönünde olması gereken değişimin izlenmediği puberfoni (mutasyonel falsetto) olgularında tercih edilmektedir. Çocukluk çağındaki sesimiz normalde ergenliğe geçişle birlikte kalınlaşır. Fakat bazen bu olması gereken kalınlaşma ortaya çıkmaz ve ses ince olarak kalmaya devam eder. Ses terapisi çalışmaları ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.  Birtakım cerrahi girişimlerle seste etkili ve kalıcı bir kalınlaşma elde etmek mümkündür. Ses tellerinde yapısal bozukluk olanlar ve ses tellerinden ameliyat geçirenler de bu operasyon için adaydır.

Ses kalınlaştırma ameliyatları nasıl yapılıyor?

Sesi kalınlaştırmak amacıyla uygulanan birkaç farklı cerrahi teknik bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Tip 3 tiroplasti tekniğidir. Lokal anestezi altında boyun ön alt kısmından yapılan bir kesi ile uygulanmaktadır. Bu kesi ile tirod kıkırdak küçültülerek ses telleri gevşetilmektedir. Gerginliği azaltılan ses telinin daha kalın bir ses üretmesi sağlanır.

Daha güncel cerrahi teknikler ise Relaksasyon tiroplasti ve Baklava tiroplasti’dir. Yine lokal anestezi altında ve benzer bir cilt kesisi ile uygulanmaktadır. Amaç yine ses tellerini gevşetmek ve dolayısıyla sesi kalınlaştırmaktır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir