İnce ya da kalın ses bozuklukları ses estetiğiyle tedavi ediliyor

En çok kimler ihtiyaç duyuyor?

Sesimiz iletişimimizdeki en önemli enstrümanımızdır. Aynı zamanda toplum içerisindeki pozisyonumuzu belirlemede rol oynayan en önemli faktörlerden biridir. Kişinin sesinin cinsiyeti, yaşı ve fiziksel görünümü ile uyumlu olması gerekir. Aksi durumlar, bireyin toplum içindeki algısında sıkıntılar yaratabilmektedir.

Ses estetiğiyle sesin özellikle incelik ve kalınlık algısına yönelik işlemler yapıldığını söyleyen Liv Hospital Vadistanbul Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Hakan Birkent ses estetiğiyle ilgili merak edilenleri anlattı.

Prof. Dr. Hakan Birkent

Ses estetiği nedir?

İnce sesli bir erkek ya da kalın sesli bir kadın toplumda yanlış değerlendirmelerle karşılaşabilmektedir Sesin özellikle incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak yapılan işlemlere ses estetiği adı verilmektedir.

Kimler ses estetiğine ihtiyaç duyuyor?

Kalın sesli bir kadının telefon konuşması esnasında erkek ifadesi ile karşılaşması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu ses problemi yapısal nedenlerden kaynaklanabileceği gibi uzun yıllar sigara içiminin bir sonucu da olabilmektedir. Özellikle çocukluk döneminde hormonal ilaç tedavileri alan kadınlarda; ilerleyen yaşlarda kalın ses problemi ile karşılaşmak mümkündür.

İnce sesli bir erkeğin yaşadığı algısal problemler de ciddi anlamda sıkıntı verici olabilmektedir. Ses estetiğine ihtiyaç duyan bir diğer hasta grubu da cinsiyet değişikliği tercihi içerisinde olanlandır. Özetle, sesimizin cinsiyet, yaş, fiziksel görünüm ve sosyal pozisyonumuzla uyumlu olması gerekir.

Ses estetiği nasıl uygulanmaktadır?

Sesimizi incelik ve kalınlık algısına yönelik olarak değiştirmek mümkündür. Ağız içerisinden endoskopik olarak ya da boyundan küçük bir kesi yoluyla yapılan bu cerrahi girişimlerde amaç; ses tellerimizin uzunluk, kütle ve gerginliğini ayarlayarak aynen bir enstrümanın teli gibi frekansını değiştirmektir. Bu sayede sesimizi inceltmek, kalınlaştırmak ve tınısını ayarlamak mümkündür. Cerrahi işlemlerle birlikte tedaviye eklenecek ses terapisi uygulamaları başarı oranını daha da artırır.

Ses inceltme nedir?

Sağlıklı bir erkekte sesin temel frekansının 120 Hz’in altında, sağlıklı bir kadında ise 150 Hz’in üstünde olması beklenir. Kısaca, sesin temel frekansı yükseldikçe ses incelir; frekans düştükçe ses kalınlaşır. Sesimizin temel frekansını belirleyen faktörler ise ses tellerimizin uzunluğu, kalınlığı ve gerginliğidir. Sesi inceltmek için ses tellerini uzatmak, inceltmek ve gerginliğini arttırmak gerekir. Sesi kalınlaştırmak için ise ses tellerini kısaltmak, kalınlaştırmak ve gerginliğini azaltmak gerekir. Dolayısıyla bu 3 parametre üzerinde yapılacak değişiklikler seste incelik ve kalınlık anlamında değişimlere yol açar.

Ses neden incelir ya da kalınlaşır?

Sesin inceltilmesi ihtiyacı farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Cinsiyet değişimi isteği bu sebeplerin başta gelenlerinden biridir.  Çocukluk döneminde hormon tedavisi almak zorunda kalan ya da birtakım hormonal problemleri olan kadınlar için de kalın sesli olmak sıkıntı verici bir durumdur. Yoğun sigara kullanımı hikayesi olan orta yaşlı kadınlarda da ses kalınlaşması sık karşılaşılan bir problemdir. Ya da ortada hiçbir patolojik durum yokken yapısal olarak bazı kadınların sesi daha kalındır.

Ses inceltme ameliyatları nasıl yapılmaktadır?

Sesin inceltilmesi amacıyla birkaç farklı cerrahi teknik uygulanabilmektedir. Bunlardan en çok bilineni Tip 4 tiroplasti işlemidir. Ameliyat esnasında seste yeterli incelmenin yapıldığından emin olabilmek amacıyla lokal anestezi altında yapılmaktadır. Bu cerrahi teknikte boyun ön alt kısmından yapılan küçük bir kesi ile gırtlaktaki 2 büyük kıkırdak birbirine yaklaştırılmaktadır. Ses tellerinin uzatılmasıyla sesin inceltilmesi amaçlanmaktadır.

Eş zamanlı olarak özellikle cinsiyet değişimi talebi olan hastaların adem elmasının traşlanması da mümkündür. Ağız içerisinden yapılan cerrahi girişimlerin ciltte kesi izi bırakmama gibi önemli bir artısı vardır. Bu teknikler genel anestezi altında uygulanır. Günümüzde Wendler glottoplasti ve Lazer inceltme (LAVA) teknikleri öne çıkmaktadır.

Wendler glottoplasti’de ses tellerinin ön 1/3 lük kısımları birbirlerine dikilerek; tellerin gerginliğinin artırılması ve sesin inceltilmesi amaçlanmaktadır. LAVA’da ise lazer yardımı ile ses telinin kütlesi azaltılarak; sesin inceltilmesi amaçlanmaktadır. Cerrahi sonrası ses terapisinden faydalanmak, sesin oturması açısından faydalıdır.

Ses kalınlaştırma nedir?

Bu uygulama genellikle erkekler için söz konusudur. En sıklıkla karşılaştığımız hasta grubu, ergenlik döneminde seste kalınlaşma  olması gereken ama olmayan puberfoni olgularıdır. Çocukluk çağındaki sesimiz normalde ergenliğe geçişle birlikte kalınlaşır. Fakat bazen bu olması gereken kalınlaşma ortaya çıkmaz ve ses ince olarak kalır. Ses terapisi çalışmaları ile iyi sonuçlar alan bu hasta grubunda; cerrahi girişimlerle kalıcı kalınlaşma elde etmek mümkündür.

Ses tellerinde yapısal bozukluk olan ya da daha önce ses tellerinden ameliyat geçirenler de kalınlaştırma ameliyatına adaydır.

 
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir