Önemsemediğiniz belirtiler çocuklarda kalp hastalığı habercisi olabilir!

Nedenleri doğuştan veya edinsel olabilmektedir

Doğuştan çocukluk çağı kalp hastalıkları; genellikle kalbin anne karnındaki gelişiminde ortaya çıkan aksaklıklardan kaynaklanan yapısal bozukluklardır. Kalp odacıklarının gelişim bozuklukları; odacıklar arası duvarlarda delikler; kalp kapaklarında darlık veya yetersizlikler; kalpten çıkan büyük damarların gelişim ve yerleşiminde bozukluklar bunlar arasında sayılmaktadır.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünden Dr. Öğt. Üyesi Özgür Yıldırım; ‘Çocuklarda belirti vermeden ilerleyebilen kalp hastalıkları’ hakkında bilgi verdi:

Akut romatizmal ateş; kalbi besleyen koroner arterlerde bozukluklar ile seyredebilen Kawasaki hastalığı; obezite; hipertansiyon; diyabet gibi hastalıklara ikincil olarak ortaya çıkabilen bozukluklar; kolesterol metabolizması bozukluklarında kalp damarlarında daralmalar ve tıkanıklıklar oluşması ise edinsel kalp hastalıklarıdır.

Hastalıklar belirti vermeyebiliyor

Çocukluk çağında bazı önemli kalp hastalıkları hiçbir belirti vermez. Rutin muayene sırasında üfürüm duyulması, göğüs ağrısı, çarpıntı, morarma, bayılma, çabuk yorulma, sık solunum yolu enfeksiyonları, gelişme geriliği, eklem şikayetleri gibi belirtiler çocuk kardiyoloji poliklinik başvurularının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

 • Üfürüm: Üfürümler muayene sırasında hekimin steteskopla duyduğu, üfleme sesine benzer seslerdir. Çoğu zaman önemli bir hastalığa bağlı değildir. Ancak odacıkları arasında delik olması; kapaklardaki darlıklar veya yetersizlikler gibi yapısal hastalıklardan da kaynaklanabilir. Çocukluk çağı boyunca çocukların yarısından fazlasında masum  üfürümler duyulabilmektedir. Masum veya patolojik olduğuna hekim karar verir.
 • Göğüs ağrısı: İdiyopatik ve kas-iskelet sistemi bozukluklarına bağlı göğüs ağrıları en sık nedenlerdir. Nadir görülmekle birlikte; kalbin yapısal bozuklukları, damarlarda tıkanıklıklar, kalp zarı iltihabı ve kas enfeksiyonlarından kaynaklanabilmektedir.
 • Morarma: Kan oksijen içeriği çeşitli nedenlerle azaldığı zaman ciltte, dudaklarda, ağız içi mukozalarda, göz kapaklarının iç kısımlarında morarma görülebilir.
 • Bayılma: Beynin oksijen ve glikoz ihtiyacının karşılanmasındaki aksaklıklar geçici şuur kaybı veya şuur bulanıklığına yol açabilir. Bu geçici şuur kaybına senkop denir. Senkopun tanısı geniş bir hastalık grubunu kapsar. Kalp dışı nedenler, kalple ilişkili durumlar, nöropsikiyatrik durumlar ve metabolik nedenlere bağlı olabilir.
 • Çarpıntı: Kişinin kendi kalp atımlarını hissederek rahatsız olma durumudur. Genellikle göğüste hızlı, düzensiz ve bazen normalden daha güçlü atımlar şeklinde kendini gösterir. Çarpıntılar çoğu zararsız olmakla birlikte ciddi ritim bozukluklarına işaret edebilir.

Tedavi yöntemleri neler?

 • Medikal tedaviler: Kalp yetersizliği, ritm bozuklukları, romatizma gibi hastalıklarda uygulanabilmektedir.
 • Girişimsel kateterizasyon işlemleri: Kalp delikleri, çeşitli damarların kapatılması, balon anjiografi ile  kapakların ve damarların darlıklarının giderilmesi ve dar olan damarların stent ile açılması.
 • Cerrahi tedaviler: Kalp delikleri, yapısal hastalıklar, damar darlıklarının giderilmesi.

Ne zaman doktora başvurmak gerekir?

 1. Yenidoğan ve erken süt çocuğu döneminde hastalıkların erken tanı ve tedavisinin yapılabilmesi için kontrol amaçlı olarak.
 2. Kalpte üfürüm duyulması halinde.
 3. Göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma, çabuk yorulma, morarma gibi şikayetler nedeniyle.
 4. Eklem ağrısı, şişliği-kızarıklık gibi durumlarda.
 5. 5 günden uzun süren ateş ve döküntü, el- ayak içlerinde kızarıklık, dudaklarda kızarıklık ve çatlama durumlarında.
 6. Hipertansiyon varlığında kalp ile ilgili olası nedenlerin araştırılmasında.
 7. Spor katılımı öncesi kalp hastalıkları açısından tarama halinde.
 8. Ailede doğuştan hastalık öyküsü olması durumlarında çocuk kardiyoloji bölümüne başvurmak gerekir.Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir