Kadın kalbi kriz sırasında erkeklerden daha farklı işaretler veriyor

Kadınlar için farklı semptomlar var

Kalp hastalıkları denilince akla ilk olarak erkekler gelir. Oysaki erkeklerde kalp krizi riski ve görülme sıklığı daha fazla olsa da; kalp krizine bağlı ölüm oranı kadınlara göre daha az. Çünkü kadın kalbinin verdiği işaretler çok farklı.

2018’de yayınlanan kapsamlı bir rapor bilimsel araştırmalara kadınların yeterince dahil edilmediğini; yetersiz teşhis edildiğini, yetersiz tedavi edildiğini ve iyileşme sürecinde yeterince desteklenmediğini gösterdi. Aynı zamanda kadınların yüzde 78’inde erken kalp krizi uyarı işaretleri gözden kaçırılıyor. Yani acil bir kalp sorunu yaşayan bir kadının yanlış teşhisle evine gönderilme olasılığı; erkeğe kıyasla kat ve kat fazla oluyor.

Liv Hospital Kardiyoloji Uzmanı Dr. Utku Zor kadın kalbiyle erkek kalbinin farklarını anlattı:

Kalp damar hastalıklarında kadınlarda görülen semptomlar erkeklerden farklı oluyor. Kadınlarda kalp hastalığıyla ilgili kafa karıştıran bir diğer sorun da; herhangi bir atardamar tıkanmadan bile kriz meydana gelmesi. Bu, kalp atardamarının aniden kendi üzerine kapandığı bir ‘koroner arter spazmı’ ile görülmektedir. Aynı zamanda, kalp atardamarının iç kısmının yırtıldığı ve bir kan pıhtısı oluştuğu ‘spontan koroner arter diseksiyonu’ ile de olabiliyor.

Belirtiler çok farklı!

Çoğu erkekte kalp krizi, nefes almayı zorlaştıran, göğüste ağır bir baskı hissi ile ortaya çıkar. Ayrıca erkeklerde terleme, mide bulantısı ve göğüs veya üst kol, omuz ağrısı olmaktadır. Kadınlar için ise semptomlar;

  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi
  • Mide bulantısı
  • Soğuk terleme
  • İştahsızlık
  • Aşırı güçsüzlük
  • Yorgunluk hissi
  • Çene veya boyunda ağrı ve genel bir halsizlik hissi

Erkeklerin aksine kalp krizi geçiren kadınların yüzde 42’si hiç göğüs ağrısı tanımlamaz.

Kadınlar kalp hastalıkları konusunda bilinçlendirilmeli

Kadınlar için durumu zorlaştıran faktörlerden biri, kimi zaman kendileri yerine ‘başkalarıyla ilgilenme’ duygusunun ağır basması oluyor. Bu, kadınların kalp krizi belirtilerini ve semptomlarını görmezden gelmelerinin ve genellikle hayatlarını kurtarmak için hastaneye zamanında gelmemelerinin en önemli nedenlerinden biridir. Diğer faktör kalp ve inme ile ilgili 2000 kadınla yapılan ankette görülüyor. 19 ila 29 yaşındaki kadınların yalnızca yüzde 37’si, 50 ila 69 yaşındaki kadınların yüzde 58’i kalp hastalığının kadınlarda erkeklerden farklı olabileceğine inanıyor. Bu bulgu, kalp hastalığının ölümlerin önde gelen nedeni olmaya devam ettiği konusunda sağlık uzmanları, özellikle kadınlar ve genel halkı uyarma konusunda büyük bir halk eğitimi görevimiz olduğunu gösteriyor.

Kalp-damar hastalıkları için risk faktörleri

Kadınlar için geleneksel risk faktörleri arasında; diyabet, hipertansiyon, kolestrol, sigara, obezite ve fiziksel aktivite eksikliği yer alıyor. Yeni yeni tanımlanan, geleneksel olmayan risk faktörlerinden bazıları da erken doğum, hipertansif gebelik bozuklukları, gebelik ilişkili diyabet, meme kanseri tedavileri, otoimmün hastalıklar ve depresyonu olarak tanımlandı.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir