Kalbin büyümesine sebep olan hastalıklar nelerdir?

Covid-19 kalp büyümesine sebep olabilir

Özellikle virüsler olmak üzere, zararlı mikroorganizmalar kalp kasını tutarak büyümesine yol açmaktadır. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 da kalp kasını tutarak, büyümesine neden olabilmektedir.

Kardiyomyopatiler deyince kalp kası hastalıkları ve sonucunda gelişen kalp yetmezliği ile büyümesi akla gelir. Kalp yetmezliğinin önemli sebeplerinden biri, kalp kası hastalıklarıdır. Kalp yetmezliğinin pek çok sebebi vardır.

Doç. Dr. Mehmet Balkanay

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Balkanay, konu ile ilgili bilgi verdi.

Kalp kası hastalıkları temel olarak üç ana grupta toplanmaktadır

  1. Kalp kası duvarının kalınlaşması
  2. Kasın gevşeme özelliğinin sınırlanması
  3. Kalp kasının genişlemesi ve kasılma gücünün azalması

Öncelikle sebebi bilinen ve sebebi bilinmeyenler olmak üzere iki guruba ayırıyoruz. Kalp kası hastalığı yapan yani kalbi büyüten başlıca bilinen sebepler neler olabilir?

Yüksek tansiyon: aylar, yıllar sürmüş ve uygun, doğru tedavi görmemiş hastalarda yüksek tansiyon kalp kası duvarı kalınlaşmasına ve kalbin büyümesine sebep olur.

Koroner arter hastalığı: kalp kası koroner arterlerdeki darlıklar nedeniyle iyi kanlanamaz. Yeterli oksijen, besin ve enerjiye kavuşamayan kalp kası hücreleri giderek zayıflar ve kalbin zayıflaması ile sonuçlanır. Buna tıp dilinde iskemik dilate kardiyomyopati diyoruz. Yani, az kan almış, genişlemiş, kasılması yetersiz kalp kası hastalığı kalbin aşırı büyümesine sebep olabilir.

Romatizmal veya romatizmal olmayan kalp kapağı hastalıkları: Zamanında uygun şekilde ilaç, cerrahi veya kardiyolojik girişimlerle tedavi edilmemiş hastalar da kalp büyümesi ile karşılaşırlar.

Doğuştan kalp hastalığı: Doğuştan anormal anatomi ile doğan kişilerde görülen kalp kası hastalıkları olabilmektedir. Bu kişilerdeki anatomik bozukluk hayatın ilerleyen evrelerinde  anormal kalp kası gelişimlerine ve kalbin büyümesine  yol açmaktadır. Zamanında ve uygun şekilde opere edilmeleri gerekmektedir.

Metabolik kalıtsal hastalıklar: Kimyasal ve biyokimyasal döngüdeki bozukluklar, kalp kasının gevşemesine ve kalbin büyümesine sebep olabilmektedir.

Virüsler ve diğer mikroorganizmalar: Özellikle virüsler olmak üzere zararlı mikroorganizmalar kalp kasını tutmaktadır. Covid-19 da kalp kasını tutarak kalbin büyümesine yol açmaktadır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir