Hipertansiyon çocuklarda büyüme geriliğine yol açabiliyor

Ailelerin çocuklarını iyi takip etmesi gerekiyor

Yetişkin sorunu olduğu zannedilen hipertansiyon günümüzde artan oranlarda çocuklarda da tespit ediliyor. Primer hipertansiyon yetişkinlerde olduğu gibi çocukluk çağında da hiçbir belirti göstermeden gelişebiliyor.

Özellikle aşırı kilolu ve obez çocuklar hipertansiyon yönünden yüksek riskli grupta. Hipertansiyonlu çocuklarda baş ağrısı, görme bozukluğu, okul başarısında düşüklük gibi genel belirtiler görülmesinin yanı sıra ikincil hipertansiyon büyüme geriliğine de yol açabilir.

Prof. Dr. Ruhan Düşünsel

Son yıllarda yapılan araştırmalar, çocuklarda yaklaşık yüzde 3-5 oranında hipertansiyon bulunduğunu gösteriyor. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ruhan Düşünsel, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi:

Çocuklarda hipertansiyon aileler tarafından fark edilemiyor. Bu nedenle sürekli baş ağrısı, baş dönmesi, bayılma, burun kanaması, uykuda horlama ve görmede bulanıklık’ gibi belirtiler olması durumunda hekime başvurulması gerekiyor.

Stres ve sınav kaygısı hipertansiyon nedeni

Kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzından strese kadar birçok faktör çocuklarda hipertansiyon için risk oluşturabiliyor.  Sınav stresi ya da günlük hayatta yaşanan başka stresler,  korku, heyecan, sevinç gibi duygusal durum değişiklikleri kan basıncında yükselmeye neden oluyor. Özellikle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklarda masa başında geçirilen uzun süre ve abur cubur atıştırmalıklara bağlı gelişen kilo riski de artıyor.

Çocuklar için kan basıncı değeri kaç olmalı?

Son yıllarda obezitenin artışıyla primer hipertansiyon görülme sıklığında da artış yaşanıyor. Çocukluk çağında erişkinlerde olduğu gibi hipertansiyon sınırını tek bir değer şeklinde vermek mümkün değildir. Ancak, 0-18 yaş aralığındaki çocuk ve ergenlerin boy ile kilo takiplerinde persentil tabloları kullanılmaktadır. Buna göre; 90 persentilin altındaki değerler normal, 90-95 persentil arası yüksek kan basıncı ya da prehipertansiyon, 95 üstü ise hipertansiyon olarak adlandırılmaktadır.

Obezite görülme oranı son 30-40 yılda tüm dünyada ikiye katlandı. 1975’de kız çocuklarında yüzde 0.7, erkeklerde ise yüzde 0.9 olan obezite oranları, 2016’ya gelindiğinde kızlarda yüzde 5.6 erkeklerde yüzde 7.8’e yükseldi. Ülkemizde yapılan araştırmalarda da benzer oranlar görüldü.

Tedavi yaşam tarzı değişikliğiyle başlıyor

Çocukluk çağında başlayan obezite ve hipertansiyon; kardiyovasküler hastalıklar, insülin direnci, tip2 diyabet, yağlı karaciğer hastalığı, psikolojik ve ortopedik sorunlar, uyku bozukluğu gibi hastalıkların gelişmesine sebep oluyor. Günümüzde yaşam kayıplarının birinci sıradaki nedeninin kalp krizi, beyin kanaması ve inme olduğu unutulmamalı. Bunun altında yatan birincil neden ise hipertansiyon. Kilo vermek kolay değil, ancak, düzenli yapılan egzersiz ve diyetle başarı sağlanıyor. Bu aşamada ailelerin de çocuklarına örnek olması, sağlıklı yaşam için düzenli aktivite ile beslenme alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması gerekiyor.

Abdominal obezite için karın çevresi, boy oranının tespit edilmesi gerekiyor. Vücut kitle indeksi yüzde 85’in altında olan çocuklar normal kabul ediliyor. Yüzde 85 ila 95 arası aşırı kilolu, yüzde 95’in üstü obez sayılıyor.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir