Takıntılarınızın hayatınızı yaşanmaz hale getirmesine izin vermeyin

İçinden çıkılamaz bir durum haline gelebilir

Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB), obsesyon yani takıntılı düşünceler ve kompülsiyon denen yineleyici davranışların oluşturduğu bir ruhsal hastalıktır. Kadınlarda ortalama 22-23 yaşlarında, erkeklerde ise 16-17 yaşlarında ortaya çıkan obsesif kompülsif bozukluk, kadınlarda daha sık görülüyor. Halk arasında ‘takıntı’ olarak bilinen obsesif kompülsif bozukluk, kişinin günlük yaşamını ve özellikle de iş hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.

Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu

Anadolu Sağlık Merkezi’nden Uzman Psikolog Ezgi Dokuzlu, “Her insanın çeşitli konularda kendince takıntıları olabilir ancak hastalık demek için günlük yaşamınızı olumsuz yönde etkilemesi, rutin işlerinizi engellemesi ve sizi oldukça çaresiz ve kaygılı hissettirmesi gerekir” dedi.

Hastalar rahatsız edici düşüncelerden kurtulmak, rahatlamak amacıyla tekrarlayan davranışlara yönelirler ve düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı ritüelleri veya rutin davranışları acil şekilde gerçekleştirme ihtiyacına yol açar. Kişinin zihninde kontrol edemediği dürtüler ve düşünceler olabilir. Kişiye göre bunlar mantıksız olsa bile karşı koyamaz ve kendini tekrarlayan eylemi yapmaktan alıkoyamaz. Genellikle bu eylemi gerçekleştirmediğinde başına kötü bir durum geleceği hissine kapılabilir.

Temizlik takıntısı olabilir

Kontrol etmek ile ilgili takıntıları olan kişiler ocağın veya kapının kapalı/kilitli olduğunu tekrar tekrar kontrol edebilir. Temizlik ile ilgili takıntıları olan kişiler ise genelde kir veya mikrop bulaşacağından korktuklarını söyleyerek ellerini veya eşyalarını defalarca yıkar, evlerini sıklıkla detaylı temizler. Kişi yine de temiz olduğundan emin olamaz. Zaman zaman hastalar yürürken adımlarını sayma, evde çıkarken sıraya koyduğu işleri yapmadan çıkamama, kaç kez nefes alıp verdiğini sayma gibi rahatsızlık verici davranışlara yönelebilir. Bu durum kişiyi yorar ve tedavi edilmediğinde gün geçtikçe içinden çıkılamaz bir durum haline gelir.

Mikrop veya hastalık bulaşmasından korkmak 

Mikrop veya hastalık bulaşmasından korkma, şeytanca düşünmekten korkma, düzenli olma ihtiyacı, hata yapmaktan korkma, masum insanlara zarar vermekten korkma, rutin işleri yaparken sayma, eşyaları düzeltme veya dizme, kapı, kilit ve ocak gibi eşyaları sürekli kontrol etme, tekrar tekrar duş alma veya el yıkama, günlük işleri belirli sıraya göre yapma, uzun süren temizlikler, değersiz eşyaları biriktirme, atılması gereken eşyaları atamama, bazı kelimeleri tekrarlama, rezil olma korkusu, mükemmeliyetçilik, aşırı kuşku ve sürekli güven duyma ihtiyacı, sevdiklerine kötü şeyler olacağı hissi…

Obsesif kompülsif bozukluk için genellikle bilişsel davranışçı terapi yöntemi ve ilaç tedavisi eş zamanlı fayda sağlayabilir. Hastalardaki düşüncelerin oluşturduğu yoğun sorumluluk duygusu ve bunun oluşturduğu kaygıyı azaltmak amaçlanır. Buna ek olarak psikodinamik terapiler de katkı sağlamaktadır.
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir